SCHEME of WORK 2016-17 : HS SECTION | UP SECTION | LP SECTION

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്കും ഇനി മുതൽ പുതിയ ലിങ്ക്

സ്കൂൾ അസ്സംബ്ലി


സ്കൂൾ അസംബ്ലിയിൽ നിന്ന്...
കണിയാപുരം സബ് ജില്ലയിൽ എൽ.പി. സ്കൂളുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാലയം
പ്രീ പ്രൈമറിയിൽ മാത്രം 130 ലധികം കുട്ടികൾ (ENG, MAL MEDIUM പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ക്ലാസുകൾ)
No comments:

Post a Comment

blog designed and operated by jatheeshthonnakkal.tvm@gmail.com (kindly send your valuable comments)

Back to TOP