SCHEME of WORK 2016-17 : HS SECTION | UP SECTION | LP SECTION

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്കും ഇനി മുതൽ പുതിയ ലിങ്ക്

ശാസ്ത്രമേള കണിയാപുരം റിസൽട്ട് കാണുവാൻ അതാത് ഇനങ്ങളുടെ മേൽ മൌസ് വച്ച് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

ശാസ്ത്രമേള 

L.P SECTION  
Over All
U.P SECTION 
Over All
H.S SECTION
Over All
HSS SECTION & VHSE SECTION 
 Over All
ഗണിത ശാസ്ത്രമേള  

L.P SECTION
Over All
U.P SECTION
Over All
H.S SECTION
Over All
HSS/VHSE SECTION
Over All


സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രമേള

L.P SECTION
Over All
U.P SECTION
Over All
H.S SECTION
 Over All
HSS /VHSE SECTION
Over Allപ്രവ്യത്തി പരിചയമേള


L.P SECTION
Over All
U.P SECTION
 Over All

Over All
Over All


ഐ.റ്റി. മേള

U.P SECTION
Over All
H.S SECTION
Over All
HSS/VHSE SECTION
Over All

റിസൽട്ട് ഡൌൻലോഡ് ചെയ്തു കാണുന്നതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള  ബുദ്ധിമുട്ടു നേരിടുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ ഈ നംബറിൽ അറീയിക്കൂക  9446109234, 9497717216

No comments:

Post a Comment

blog designed and operated by jatheeshthonnakkal.tvm@gmail.com (kindly send your valuable comments)

Back to TOP