SCHEME of WORK 2016-17 : HS SECTION | UP SECTION | LP SECTION

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്കും ഇനി മുതൽ പുതിയ ലിങ്ക്

തൈപ്പൊങ്കല്‍ : കൊല്ലത്തും പ്രാദേശികാവധി

തൈപ്പൊങ്കല്‍ പ്രമാണിച്ച് തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ക്കും വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള പ്രാദേശികാവധി കൊല്ലം ജില്ലയ്ക്കും 2016 ജനുവരി 15 ന് (വെള്ളിയാഴ്ച) ബാധകമാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു

No comments:

Post a Comment

blog designed and operated by jatheeshthonnakkal.tvm@gmail.com (kindly send your valuable comments)

Back to TOP