SCHEME of WORK 2016-17 : HS SECTION | UP SECTION | LP SECTION

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്കും ഇനി മുതൽ പുതിയ ലിങ്ക്

കര്‍ണ്ണികാരം - SSLC ഗണിതപഠന സഹായി

 തൊടുപുഴ  വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലാ തയ്യാറാക്കിയ 'കർണികാരം' ഗണിത  പഠന സഹായി-2017,പത്താം തരത്തിലെ  പാഠപുസ്തകത്തിലെ മുഴുവൻ ആശയങ്ങളും  ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന  രീതിയിലാണ്  ഈ പഠന സഹായി  നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് .താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്നും പഠന സഹായി ഡൌൺലോഡ്  ചെയ്യാം.

https://drive.google.com/file/d/0B_1hOUmDIPEOQlhCT0Njb2hLMFE/view?usp=sharing
Downloads
Karnikaram-2017 Ganitha Padana Sahayi for SSLC 2017

2 comments:

  1. Make your smile naturally pearly white with Activated Charcoal for Teeth Whitening. For more click here
    click here

    ReplyDelete
  2. Compare premium & coverage of Bajaj Allianz plans with other insurers to buy or renew plan online.
    click here
    ReplyDelete

blog designed and operated by jatheeshthonnakkal.tvm@gmail.com (kindly send your valuable comments)

Back to TOP