SCHEME of WORK 2016-17 : HS SECTION | UP SECTION | LP SECTION

ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾക്കും സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾക്കും ഇനി മുതൽ പുതിയ ലിങ്ക്

ഓണാഘോഷം 2014

ഓണാഘോഷം 2014 തോന്നയ്ക്കൽ ഗവ: എൽ.പി.എസ്സിൽ പൂവിളികളുമായി അത്തപൂക്കളമൊരുക്കിയും, നാടൻ കളികളോടും ആടിയും പാടിയും കുരുന്നുകൾ ആഘോഷിച്ചൂ‍ൂ. പുലികളിയും തുമ്പിതുള്ളിയും കുട്ടികൾ യഥേഷ്ടം ഓണ്മാഘോഷിച്ചൂ‍ൂ. ഓടുവിൽ വിശിഷ്ടാതിഥികളോടൊപ്പം രണ്ടുകൂട്ടം പായസത്തോടെ വിഭവ സമ്മ്ര്യ്ദ്ധമായി ഓണമുണ്ടു..............
No comments:

Post a Comment

blog designed and operated by jatheeshthonnakkal.tvm@gmail.com (kindly send your valuable comments)

Back to TOP